This website uses cookies. If you are surfing here, you agree with it. OK

Tehnološki Partneri

Na ove tehnološke partnere možemo da se oslonimo.

Imamo dobru saradnju s našim partnerskim kompanijama. Od toga naši klijenti imaju svakodnevnu korist.

Adobe

Uz inovativne proizvode Adobe sistema, našim klijentima osmišljamo personalizovane doživljaje na mreži. Kao servisni partner Adobe sistema koristimo integrisani sistem za upravljanje sadržajem na internetu (Adobe Experience Manager; AEM 6.2), kako bismo na svim vrstama kanala na raspolaganje stavili zanimljive digitalne sadržaje.

www.adobe.com

MarkLogic

Pri integraciji podataka iz skladišta, oslanjamo se na MarkLogic kao platformu za inovativne informacione aplikacije. MarkLogic predstavlja operativnu i transakcionu Enterprise NoSQL bazu podataka te pruža mogućnost integrisanja, čuvanja, upravljanja i pretraživanja podataka naših klijenata, što im nudi koristan i potpun pregled svojih podataka.

de.marklogic.com

Mongo DB

MongoDB nudi rešenja za baze podataka s impozantnim idejama: pomoću baza podataka kompanije MongoDB postižemo punu fleksibilnost, sveobuhvatnost i učinkovitost koje se u današnje vreme očekuju od aplikacija. Na taj način stvaramo rešenja u oblasti e-poslovanja i aplikacije koje naše klijente oduševljavaju.

www.mongodb.org

Oracle

Oracle razvija hardvere i softvere koji su u potpunosti kompatibilni za primenu u oblaku i računarskim centrima. Time našim klijentima pružamo inovacije. Kao partner kategorije „Gold”, s kompanijom Oracle pre svega sarađujemo u području Oracle WebCenter (CMS).

www.oracle.com

Docker

In the digital world, speed and flexibility are essential goods. As an Authorized Business Partners, we can develop and deploy applications with our customers quickly and securely using the container solutions offered by Docker, whether in the cloud or on premise.

www.docker.com

Kofax

Together with Kofax as one of the leading manufacturers of process automation software and capture solutions, we support our clients in Input Management projects. As a Gold Partner we rely on ideally matched scanning and input solutions for our customers, as part of the digital transformation.

www.kofax.com