This website uses cookies. If you are surfing here, you agree with it. OK

Poslovni partneri

NA OVE POSLOVNE PARTNERE MOŽEMO DA SE OSLONIMO.

ajila AG

U osnovne kompetentnosti kompanije ajila spadaju izrada inteligentnih, elektronskih obrazaca, bezbedni prenos sistema klijenta i digitalno potpisivanje. Zajedno s kompanijom ajila optimizujemo vaše digitalne poslovne procese.

www.ajila.ch

nexum AG

nexum je agencija čije se poslovanje zasniva na komunikaciji, interakciji i transakciji u digitalnom vremenu. Kao ponuđač sveobuhvatnih usluga, nexum pokriva ceo spektar usluga i nudi digitalnu komunikaciju usredsređenu na efikasnosti kao i najviši nivo korisničkog iskustva.

www.nexum.de

Stimmt AG

S potpunom posvećenošću klijentima, kompanija Stimmt AG razvija proizvode i usluge koje kod klijenata pobuđuje veoma pozitivan doživljaj. Koristimo usluge kompanije Stimmt svaki put kada zajedno s klijentima želimo da ostvarimo pozitivan doživljaj na mreži.

Brošure
Customers Journey Booklet.pdf
Workshop Baukasten.pdf

www.stimmt.ch

Imamo dobru saradnju s našim partnerskim kompanijama. Od toga naši klijenti imaju svakodnevnu korist.