This website uses cookies. If you are surfing here, you agree with it. OK

Consulting

CONSULTING IT TO NASZA PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ.

Jako niezależna firma konsultingowa w branży IT, działająca w calej Europie, oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie Enterprise Content Management (ECM) i Web Content Management (WCM):

ANALIZA BIZNESOWA I ANALIZA POTRZEB

Przed rozpoczęciem projektu IT analizujemy sytuację wyjściową i definiujemy potrzeby. Celem przeprowadzanej przez nas analizy biznesowej jest zrozumienie struktur i procesów biznesowych przedsiębiorstwa klienta. Tylko w ten sposób możemy polecić klientowi rozwiązania mogące zoptymalizować jego struktury i procesy.

Analiza biznesowa obejmuje także analizę potrzeb. Analiza ta jest częścią procesu rozwoju systemu i zarządzania potrzebami. Dzięki temu poznajemy potrzeby klienta odnośnie do rozwijanego systemu. Badamy je i porządkujemy uzyskane dane.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Obejmujemy kierownictwo nad złożonymi projektami IT, stosując przy tym uznane metody zarządzania projektem, np. SCRUM. Do każdego projektu podchodzimy w systematyczny, uporządkowany sposób. Wspólnie z naszymi klientami osiągamy założone cele cząstkowe, kontrolując je, żeby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

INTEGRACJA SYSTEMÓW

Integrujemy złożone systemy IT. Klienci korzystają z różnych systemów, które z powodzeniem integrujemy z naszymi rozwiązaniami IT. Chodzi przy tym jednak o coś więcej niż tylko połączenie kilku urządzeń czy technologii. Nierzadko są to bardzo złożone połączenia, polegające m. in. na redefinicji interfejsów i zastosowaniu zaawansowanych środków bezpieczeństwa.

Jesteśmy specjalistami od wszystkich etapów integracji systemów, tj.:

  • ujednolicania systemów
  • unikania redundancji
  • rozsądnego korzystania z zasobów ludzkich i technicznych
  • monitorowania procesów biznesowych

ZARZĄDZANIE TESTAMI

Aby w porę zauważyć ten czy inny błąd, od początku, bo już w fazie rozwojowej, angażujemy specjalistów od testowania. Dzięki temu możemy zawczasu wykryć i poprawić błędy. To bardzo wydajne i oszczędne rozwiązanie.

Oto, jak zarządzamy testami:

  • zapoznanie się z potrzebami i określenie zadań testowych (test case)
  • utworzenie test designu
  • zarządzanie testami
  • planowanie i realizacja projektów testowych
  • próby odbiorcze
  • analiza i optymalizacja procesu rozwoju oprogramowania

TROUBLESHOOTING

Wspieramy użytkowanie i support systemów IT. W razie dalszego rozwoju złożonych systemów IT, może dojść do powstania nieoczekiwanych błędów albo właśnie wgrany system nieprzyjemnie nas czymś zaskoczy. Im bardziej złożony system IT, tym trudniej znaleźć prawdziwego winowajcę. Problemy powstają tez jako rezultat kilku nałożonych na siebie czynników: winna może być nie tylko technika, ale również niewłaściwa obsługa.

W takich sytuacjach oferujemy usługę troubleshootingu. Systematycznie szukamy przyczyn problemów IT i usuwamy je. Możesz zaufać naszemu doświadczeniu. Najpierw dokładnie zapoznajemy się z problemem, następnie analizujemy jego przyczynę i szukamy rozwiązania. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że problemy IT najczęściej kosztują sporo cennego czasu, zawsze staramy wspierać naszych klientów w jak najbardziej nieskomplikowany i zawsze profesjonalny, uporządkowany sposób.