This website uses cookies. If you are surfing here, you agree with it. OK

Rådgivning

IT-RÅDGIVNING ER VORES KERNEFORRETNING.

Vi er en uafhængig IT-rådgivningsvirksomhed, som tilbyder omfattende rådgivning inden for enterprise content management (ECM) og web content management (WCM) over hele Europa:

BUSINESS- OG REQUIREMENT-ANALYSE

Vi starter alle IT-projekter med at analysere udgangspunktet og definere projektkravene. Formålet med vores business-analyse er at forstå kundevirksomhedens strukturer og forretningsprocesser til bunds. Kun med denne viden er vi i stand til at anbefale løsninger, som kan optimere kundevirksomhedens strukturer og processer.

En business-analyse er dog ikke komplet uden en requirement-analyse. Denne behovsanalyse er en del af systemudviklingsprocessen og projektets behovsmanagement. Requirement-analysen afdækker kundens krav til det ønskede system. Vi analyserer kundens behov og strukturerer de fremkomne data.

PROJEKTMANAGEMENT

Vi overtager ledelsen af komplekse IT-projekter, og anvender i den forbindelse anerkendte projektmanagement-metoder som f.eks. SCRUM. Vores tilgang til projektledelse er systematisk og struktureret. Sammen med vores kunder når vi de forhåndsdefinerede, kontrollable delmål, og undgår på den måde ubehagelige overraskelser midt i projektet.

SYSTEMINTEGRATION

Vi integrerer komplekse IT-systemlandskaber. Vores IT-løsninger skal kunne tilpasses kundernes bestående systemlandskaber helt gnidningsfrit. Her er der ikke blot tale om en simpel sammenkobling af flere forskellige enheder eller teknologier. Der er derimod behov for komplekse forbindelser, nydefinerede grænseflader og pålidelige sikkerhedsforanstaltninger.

Vi er specialister inden for alle aspekter af systemintegration:

  • Homogen systemdannelse
  • Undgåelse af redundanser
  • Fornuftig anvendelse af menneskelige og tekniske ressourcer
  • Overblik over forretningsprocesserne

TESTMANAGEMENT

Vi ønsker at fange eventuelle fejl tidligst muligt, og derfor er testmanagement en naturlig del af udviklingsprocessen hos os. Det gør os i stand til at opdage eventuelle fejl rettidigt, så de kan blive korrigeret allerede i udviklingsfasen. Denne tilgang er yderst effektiv og omkostningsbesparende.

Vores testmanagement omfatter:

  • Fastlæggelse af projektkrav og testforløb
  • Udarbejdelse af test-design
  • Test-management
  • Planlægning og gennemførelse af testprojekter
  • Verificeringstests
  • Analyse og optimering af software-udviklingsprocessen

TROUBLESHOOTING

Vi understøtter også drift og support af IT-systemer. Det kan være sin sag at videreudvikle komplekse IT-systemer, og resultatet er ofte uventede fejl eller tilsyneladende velintegrerede systemer, der pludselig opfører sig helt anderledes end ventet. Jo mere komplekst et IT-system er, jo sværere er det at lokalisere problemudløseren. Forskellige faktorer kan være årsag til problemerne: udover det tekniske aspekt er problemerne ofte udløst af menneskelige fejl.

I disse situationer tilbyder vi effektiv og kompetent troubleshooting. Vi leder systematisk efter årsagen til IT-problemerne og løser dem hurtigst muligt. Her kommer vores mangeårige erfaring os til gode. Vi foretager en grundig undersøgelse og analyserer os frem til årsagerne for til sidst at kunne tilbyde en løsning. Vi ved om nogen, at IT-problemer ofte er tidskritiske, og derfor understøtter vi vores kunder optimalt ved at tackle problemerne ukompliceret, professionelt og struktureret.