This website uses cookies. If you are surfing here, you agree with it. OK

Arbejdsmetoder

SÅDAN ARBEJDER PRIME FORCE.

Vi orienterer os ikke efter vores konkurrenter, men sætter i stedet vores egen målestok. Vi stiller bevidst spørgsmålstegn ved konventionelle metoder og opfattelser. Vi går nye veje og er åbne for forandringer.
 

Projektteams

Vi arbejder både med og for hinanden. Prime Forces projektteams er sammensat efter "best-fit-princippet": de bedst egnede til det konkrete projekt kommer med i teamet. Vi arbejder tæt sammen med kundens medarbejdere – ofte også direkte ude hos kunden. Takket være vores mange forskellige specialister er vi i stand til at opfylde alle krav og ønsker. Bliv klogere på vores teamkompetencer.
 

Medarbejderstaben hos Prime Force fordeler sig ligeligt på

  • senior consultants med et bredt erfaringsgrundlag,
  • handlekraftige troubleshooters,
  • erfarne projektmanagere (som også forstår at holde hovedet koldt i svære situationer),
  • pragmatiske strategirådgivere.

Herudover har vi flere gode samarbejdspartnerne, som vi kan inddrage efter behov. Dette brede kompetencefelt kommer dagligt vores mange kunder til gode.