This website uses cookies. If you are surfing here, you agree with it. OK

Teamkompetence

SÅDAN UDMÆRKER TEAMET BAG PRIME FORCE SIG.

Vi brænder for vores arbejde og yder altid hundrede procent. Ikke bare fordi vi skal, men fordi vi har lyst. For os er et projekt først rigtig vellykket, når vi har overgået kundens forventninger. Denne målsætning opnår vi sammen med talentfulde fagspecialister, som arbejder tæt sammen med vores projektteams.

Alle vores ansatte har én ting til fælles: begejstringen for nye teknologier og glæden ved faglige udfordringer i spændende projekter. Lær vores fagspecialister nærmere at kende:

PROJEKTLEDERE

Beskrivelse
Projektledere udformer strategien bag et givent IT-projekt.

Opgave
Projektlederne udvikler realiserbare planer og lægger transparente projektbudgetter. De overvåger projektets fremgang og holder hele tiden et stramt fokus på projektmålene. De sammensætter projektteams og rådgiver kunderne.

Evner
Projektledere skal være menneskekendere og besidde gode kommunikations- og præsentationsfærdigheder. En god portion humor og evnen til at holde hovedet i tilspidsede situationer koldt skader heller ikke.

KRISEMANAGER

Beskrivelse
En krisemanager kan sammenlignes med en brandmand.

Opgave
Krisemanagere koncentrerer sig om det allermest væsentlige og mister aldrig overblikket.

Evner
Krisemanagerne tænker pragmatisk og løsningsorienteret. De gennemskuer sammenhænge og besidder veludviklede, analytiske færdigheder. De er i stand til at foretage realistiske skøn af omkostninger og nytteværdi. Disse evner kan dog ikke stå alene, men suppleres af sociale kompetencer, indfølingsevne og menneskeforståelse.

CONSULTANT / SR. CONSULTANT

Beskrivelse
Konsulenter er selve drivkraften bag et IT-projekt.

Opgave
Konsulenterne forvandler kundens behov til konkrete IT-løsninger. Konsulenter tager sig af hele udviklingsprocessen, herunder software-design, implementering, dokumentation og testforløb.

Evner
Konsulenter nyder udfordringen ved komplekse opgaver indenfor softwareudvikling. Udover fremragende evner inden for programmering, kræver jobbet at man brænder for nye softwareprodukter og - teknologier. Samtidig er det både vigtigt at være en holdspiller og kunne arbejde selvstændigt, ligesom gode kommunikationsevner også er et must.

BUSINESS ANALYST / REQUIREMENT ENGINEER

Beskrivelse
Business analysts/requirement engineers er kunderådgivere med helt særlige evner til at analysere kundens behov og forudsige projektets gang.

Opgave
Business analysts/requirement engineers analyserer kundens aktuelle ståsted og forudser de fremtidige behov og udviklingstrin. De rådgiver vores kunder og forstår samtidig de fagtekniske afdelingers behov til punkt og prikke. Disse behov oversætter de herefter til såkaldt "IT-sprog".

Evner
Business analysts/requirement engineers trækker både på solid erhvervserfaring og et bredt branchekendskab. De føler sig fuldstændig hjemme i forretningsrelevante emner som f.eks. kundetilfredshed, kundeoplevelser (customer experience) eller modellering af forretningsprocesser.

IT-ARKITEKT

Beskrivelse
It-arkitekter har den teknisk set mest udfordende opgave inden for IT-consulting.

Opgave
It-arkitekter har en fast plads i komplekse IT-projekter. De definerer software-arkitekturen med henblik på at sikre stabil drift af den valgte softwareløsning og forhindre eventuelle sikkerhedshuller. IT-arkitekterne udvælger egnede teknologier og softwareprodukter, og sikrer på den måde, at alle kundens tekniske og faglige ønsker realiseres.

Evner
It-arkitekter interesserer sig brændende for nye softwareprodukter- og teknologier. De er i stand til på en enkel måde at forklare projektets tekniske problemstillinger/løsninger til kunden, selv de meget komplekse aspekter. De formidler deres viden til projektets IT-udviklere. IT-arkitekter har derfor også brug for gode kommunikative og konceptionelle evner.

TESTMANAGER

Beskrivelse
Testmanagerens fornemmeste opgave består i at finde fejl. Funktionen kan nærmeste sammenlignes med en læges.

Opgave
Testmanageren kontrollerer den færdigudviklede IT-løsning inden den overdrages til kunden. Testmanageren arbejder tæt sammen med vores business analysts/requirement engineers, og er ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af forskellige testforløb- og trin.

Evner
Testmanagere tænker analytisk og er hurtige til at sætte sig ind i nye opgaver. De har øje for de små detaljer og er vedholdende og grundige i deres arbejde. Vores testmanagere er først tilfredse, når alle fejl er fundet og den nye løsning fungerer optimalt.

INFRASTRUKTUR- / DRIFTSSPECIALIST

Beskrivelse
Infrastruktur-/driftsspecialister er vores „maskinmestre“. De sørger for at alle projektets tandhjul går perfekt i hak.

Opgave
Infrastruktur-/driftsspecialister sørger for at projektet forløber gnidningsfrit. De installerer, konfigurerer, vedligeholder og betjener komplekse IT-systemlandskaber. De tager sig af aktualiseringer eller opgraderinger, ligesom de er ansvarlige for datasikkerhed, systemstabilitet og driftssikkerhed.

Evner
Infrastruktur-/driftsspecialister interesserer sig brændende for nye softwareprodukter- og teknologier. De går grundigt og videnskabeligt til værks, idet selv små fejl kan føre til gennemgribende systemfejl. Opstår der tekniske problemer kulegraver de årsagerne, og giver ikke op før de har fundet en løsning. De har ofte skæve arbejdstider (aftener, nætter og weekender). Som infrastruktur-/driftsspecialist er man derfor nødt til at udvise en høj grad af både fleksibilitet og tålmodighed.